top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

OBJEDNÁNÍ FOTOGRAFICKÝCH SLUŽEB

 1. Objednat se lze prostřednictvím e-mailu, Facebook Massengeru, Instagramu či kontaktního formuláře na tomto webu.

 2. Objednáním na focení klient automaticky potvrzuje přijetí obchodních podmínek a jejich srozumění s nimi, stejně tak srozumění s autorským stylem fotografa a jeho uměleckým cítěním.

 3. Objednací lhůta se odvíjí od momentální vytíženosti fotografa a nelze se žádným způsobem objednání domáhat.

ZRUŠENÍ REZERVACE a NÁHRADNÍ TERMÍN

 1. Pokud se na domluvené focení klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit, je jeho povinností oznámit fotografovi tuto skutečnost s dostatečným časovým předstihem.

 2. Klient bere na vědomí, že pokud bude žádat o náhradní termín, bude mu nabídnut nejbližší možný volný termín s ohledem na aktuální obsazenost termínů. Může se stát, že již žádný vhodný termín na focení mít nemusí a nelze jej žádným způsobem vymáhat.

CENY a jejich SPLATNOST

 1. Cena konkrétních typů balíčků fotografování včetně podrobných informací o tom, kolik fotografií je součástí, je podrobně uvedena v aktuálním ceníku, který fotograf zasílá vždy klientovi do zpráv před objednáním na focení.

 2. Cena za focení je splatná nejpozději v den focení.

 3. Cena za případné doplňkové produkty (fotografie nad rámec balíčku nebo doplatek focení) je formou doplatku zaplacena převodem na účet fotografa ještě před zpracováním fotografií.

 4. Nedojde-li k zaplacení ceny za focení či případného doplatku za doplňkové služby nad rámec balíčku, vyhrazuje si fotograf právo zakázku nepředat do doby než je řádně zaplacena.

FOTOGRAFOVÁNÍ

 1. Lokace focení je určena po dohodě s fotografem.

 2. V případě špatného počasí se exteriérové focení přesouvá na nejbližší možný termín.

 3. Doba focení je individuální a liší se v závislosti na typu focení.

 4. Pokud má focení probíhat v místech, kde je vyžadováno vstupné, hradí ho vždy klient.

 5. Opozdíli-se klient o více než 20 minut bez předchozí omluvy, je fotograf oprávněn smluvené místo opustit. Pozdní příchod klienta není důvodem k prodloužení času při focení.

 6. V průběhu celého fotografování je zakázáno pořizovat jakýkoli záznam z focení – ať už jde o fotografie či video bez souhlasu fotografa.

VÝBĚR FOTOGRAFIÍ​

 1. Do 5-ti pracovních dnů po uskutečněném focení obdrží klient odkaz na galerii s neretušovanými náhledy z focení, ze kterých si vybere fotografie k finální úpravě. Náhledy představují nejzdařilejší záběry z focení a jejich výběr provádí výhradně fotograf. Jejich počet není pevně stanoven (vždy ale umožňuje dostatečný výběr), jsou v malém rozlišení a je na nich umístěn vodoznak. 

 2. Dle autorského zákona č. 121/2000 sb. není bez souhlasu fotografa jako autora daného díla dovoleno tyto náhledy kdekoli zveřejňovat a ani je dále upravovat (jsou ve vlastnictví fotografa a určeny výhradně pro výběr k úpravě).

 3. Objednání fotografií k úpravě je závazné a jakmile začne fotograf na fotografiích pracovat, není možnost si další doobjednat.

 4. Po dokončení zakázky dochází k smazání vytvořené galerie s náhledy.

 5. Nevybrané náhledy (a tím pádem fotografie), které si klient nevybere, fotograf nikdy neposkytuje v tištěné ani v elektronické podobě a jsou trvale odstraněny z archivu.

DODÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 1. Doba dodání fotografií je 3 týdny od data zaslání vybraných náhledů k úpravě (a po uhrazení celé částky), nikoli od data focení.

 2. U sezónních a tematických balíčků je konkrétní doba dodání vždy uvedena.

 3. Doba dodání se může úměrně prodloužit v případě nenadálých skutečností (nemoc, dovolená, atd.).

 4. Hotová zakázka je klientovi doručena elektronicky prostřednictvím online galerie, ze které se dají fotografie stáhnout v maximální kvalitě.

 5. Hotové fotografie neobsahují fotografovo logo.

 

ÚPRAVA, RETUŠ a ZPRACOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ

 1. Fotograf neposkytne žádné neupravené fotografie.

 2. Zpracované fotografie budou dodány v domluveném rozsahu ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném rozlišení a maximální kvalitě.

 3. Upravené fotografie zahrnutí základní úpravy (ořez, kontrast, vyvážení expozice, jas, barevné doladění) a jemnou retuš (např. odstranění akné, škrábanců, dětského tetování, modřin, jemné a přirozené bělení zubů).

 4. Úroveň zpracování retuší je stanovena zhotovitelem a nikoli zákazníkem. Způsob úpravy fotografie je vždy záležitostí subjektivního vnímání, dovedností, osobního vkusu a výtvarného citu fotografa. Pro představu je vhodné navštívit fotogalerii již hotových prací na webových stránkách a sociálních sítích.

 5. Úpravy typu odstranění dvojité brady či faldíků, rovnání křivých nosů, zubů, zeštíhlení postavy, opálení celého těla, atd. nejsou možné. Tento typ úpravy je náplní práce grafika, nikoliv fotografa.

 6. Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvodem k reklamaci fotografií.

ARCHIVACE FOTOGRAFIÍ

 1. Všechny neupravené fotografie (raw formáty) se archivují po dobu 1 měsíce od odevzdání zakázky, poté data odstraňuji v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob (tzv. GDPR).

 2. Pokud chce klient zakázku reklamovat, musí tak učinit do této doby.

 3. Odevzdané fotografie (jpg formáty) archivuji po dobu jednoho roku od odevzdání.

SOUHLAS SE ZVEŘEJNĚNÍM FOTOGRAFIÍ

 1. Všechny zveřejněné fotografie v portfoliu, na sociálních sítích nebo na svých webových stránkách disponují souhlasem daných osob. Pokud si klient souhlas rozmyslí, má právo ho odvolat a to písemně.

AUTORSKÁ PRÁVA​

 1. Všechny vzniklé fotografie jsou předmětem autorského práva a jsou majetkem fotografa. Nesmí být použity pro jakékoliv komerční účely nebo prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora fotografií.

 2. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 1. 2018.​

bottom of page